Printer-friendly version Send to friend
إيفغيني إيفتوشنكو*
ترجمها عن الانجليزية: صالح الرزوق**

باتريسيا برايم*
ترجمة علي زنيدي**

ثِيسَارْ بَايِّيخُو*
ترجمة: د. لحسن الكيري**

خُولْيُو كُورْطَاثَرْ*
ترجمة: د. لحسن الكيري**

مَانْوِيلْ بَّيْرُو*
ترجمة: د. لحسن الكيري**

خُورْخِي مَارْيُو بَارْلُوطَّا لِبْرِيرُو*
ترجمة: د. لحسن الكيري**

خُورْخِي لْوِيسْ بُورْخِيسْ*
ترجمة: د.لحسن الكيري**

رُوبِينْ دَارِيُّو*
ترجمة: د. لحسن الكيري**

جان غابين*
ترجمة: إدريس الواغيش**

مَاكْسْ أُوبْ*
ترجمة: د.لحسن الكيري**

خُوسِّي يِيرُّو*
ترجمة: د. لحسن الكيري**

خُوسِي يِيرُّو*
ترجمة: د. لحسن الكيري**

مَارِيَّا لاَوْرَا إِسْبِيدُو فْرَايْرِي*
ترجمة: د.لحسن الكيري**

خُولْيَا دِي بُورْغُوسْ*
ترجمة: د. لحسن الكيري**

إِنْرِيكِي أَنْدِرْسُونْ إِمْبِيرْتْ*
ترجمة: د. لحسن الكيري**